Jest oferta na I etap przebudowy stadionu w Skolwinie

Oferta konsorcjum Dorbud i Infra-Port, warta 4.174.138,59 zł brutto, okazała się najtańsza w przetargu na wyłonienie wykonawcy I etapu przebudowy stadionu w Skolwinie, a precyzyjniej budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią zadaszonego tymczasową halą namiotową wraz z zapleczem kontenerowym i zagospodarowaniem terenu na terenie Obiektu Sportowego Skolwin przy ul. Stołczyńskiej 104.

Łącznie wpłynęło 6 ofert. Oferty nie różnią się pod względem pozostałych kryteriów wyboru: wszystkie firmy zadeklarowały skrócenie terminu realizacji inwestycji do 270 dni oraz maksymalną karę umowną za opóźnienie. Zamawiający, czyli Gmina Szczecin, zamierzała przeznaczyć na wykonanie inwestycji 5.390.000,00 zł brutto, jak podano w protokole. Pierwsze roboty powinny rozpocząć się w przyszłym miesiącu, a zakończyć w kwietniu 2021 roku.