Nowy stadion dla Skolwina

I etap przebudowy stadionu:
rozpoczęcie prac – czerwiec 2020
zakończenie – styczeń 2021

II etap przebudowy stadionu: