KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych): RODO, informujemy, że Klub Sportowy ŚWIT również aktualizuje politykę prywatności zapewniając bardziej przejrzyste i szczegółowe informacje na temat zbiorowych praw i obowiązków w odniesieniu do prywatności i danych osobowych jak również ułatwiając Państwu kontrolę nad informacjami, które Państwo przekazują.

Oficjalny tekst dotyczący RODO dostępny poniżej:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&

Informacje dodatkowe:

http://www.consilium.europa.eu/pl/policies/data-protection-reform/data-protection-regulation/

 

Odpowiedzialność za przetwarzanie danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy Świt z siedzibą w Szczecinie przy ul. Stołczyńskiej 100, 71-869 Szczecin.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) w Klubie Sportowym Świt jest Prezes Zarządu Paweł Adamczak. Można się z nim kontaktować:

– za pomocą poczty elektronicznej: switskolwin@o2.pl;

– pisemnie na adres: Klub Sportowy Świt Skolwin – Szczecin, ul. Stołczyńska 100, 71-869 Szczecin.

 

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych oraz metody ich pozyskiwania

Zbieramy określone dane osobowe dotyczące: kandydatów do pracypracowników, zawodników klubu, kandydatów na zawodników klubu,  świadczeniu usługkontrahentów (fakturobiorców) / zleceniobiorcówmonitoringumarketingu. Najczęściej spotykane typy informacji, które są zbierane, obejmują: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania,  nazwy firm, adresy e-mail, adresy IP, inne dane kontaktowe, zdjęcia, informacje o płatnościach, takie jak dane agent płatności, dane transakcyjne, informacje podatkowe, obsługa zapytań, komentarze na forum, treści, które są nam polecane, aby udostępniać je na naszej stronie.

 

Administrator danych informuje, że:

 1. Klub Sportowy Świt przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością zawodniczą, członkowską lub zatrudnieniem w klubie KS Świt.
 2. Inspektorem danych osobowych jest Prezes Zarządu KS Świt, a dane te są z jego upoważnienia przetwarzane przez Członków Zarządu, trenerów oraz biuro księgowe.
 3. Przetwarzanie przez KS Świt dane osobowe zawodników, członków klubu oraz osoby zatrudnione w KS Świt oraz kandydatów na te osoby w KS Świt pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą.
 4. Podanie danych osobowych do KS Świt jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania statusu zawodnika, członkostwa oraz zatrudnienia w KS Świt.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
 6. W razie uznania, że przetwarzanie przez KS Świt dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe:
 • podane w deklaracji członkowskiej, umowie cywilnoprawnej (stypendialnej, kontraktowej) lub innym dokumencie w formie pisemnej/pocztą elektroniczną/za pośrednictwem klubowych portali internetowych są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO;
 • przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do KS Świt wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych);
 • będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu KS Świt, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora przez czas ich realizacji;
 • nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom.