Zajęcia

Szkolenie w sekcji żeglarskiej KS Świt jest prowadzone w klasach optymist i laser. Zajęcia prowadzone są przy współpracy ze szczecińskimi szkołami na poziomie klas podstawowych – Szkołą Podstawową nr 11 oraz szkołą średnią – Liceum Ogólnokształcącym nr XVIII. Posiadamy aktualnie 3 grupy wiekowe: 1 grupa LO XVIII i 2 grupy SP 11. Każdorazowo grupy nie przekraczają 12 osób, a w każdych zajęciach udział bierze 2 trenerów.
Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu 6 jednostek pływających w klasie optymist oraz 4 jednostek pływających w klasie laser i prowadzone na akwenie Nurtu Skolwińskiego, w bezpośrednim położeniu klubowej przystani żeglarskiej.