Wymogi licencyjne – oświadczenie dot. pośredników

Z uwagi na wymogi licencyjne zawarte w „Podręczniku licencyjnym dla klubów II ligi” informujemy, że łączna kwota wynagrodzenia wypłacona agentom/pośrednikom przez nasz Klub w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023 wynosi 3800 PLN netto.