PP akredytacje

ZALECENIA COVID19

Obecnie z uwagi na epidemię Covid-19, na mecze będzie akredytowanych maksymalnie 20 dziennikarzy oraz 10 fotoreporterów. Przy zajmowaniu miejsc w budynku spikera tzw. ”Gnieździe”, w przypadku, gdy jest tam więcej niż jedna osoba, wszyscy muszą być w maskach (obowiązuje zakaz palenia). Na murawie przy zachowaniu dystansu mniejszego niż 2 m obowiązuje zakrywanie ust i nosa. Miejsca dostępne dla pracy akredytowanych dziennikarzy to „Gniazdo” i murawa boiska 2 m od linii boiska.

RODO

Każdy dziennikarz starający się o akredytację musi zaakceptować RODO. Brak zgody na przetwarzanie danych wyklucza automatycznie z procedury akredytacji.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KS ŚWIT z siedzibą ul. Stołczyńska 100, 71-869 Szczecin, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu w celu przeprowadzenia akredytacji na wydarzenia organizowane przez KS ŚWIT SZCZECIN”.

REGULAMIN
1. Do odbioru akredytacji niezbędnym jest okazanie oryginału legitymacji prasowej.
2. W przypadku braku podpisów, pieczęci i/lub ważnej legitymacji prasowej organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmowy wydania akredytacji.
3. Prawo do akredytacji przysługuje JEDYNIE dziennikarzom definiowanym przez art. 7 ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawa prasowego.
4. Organizatorzy informują, że akredytacja NIE PRZYSŁUGUJE przedstawicielom klubów, zespołów, sponsorów i agencji reklamowych, a ich wnioski będą automatycznie anulowane.
5. Wniosek o akredytację redakcja wypełnia „on-line”.
7. Akredytacje są bezpłatne, a ich liczba jest ograniczona. O zasadach odbioru akredytacji zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.
8. Ważna akredytacja dziennikarska uprawnia do wejścia na Stadion MOSRiR Skolwin oraz korzystania z pomieszczenia medialnego podczas trwania meczu.
9. Karta akredytacji musi być zawieszona na szyi i być widoczna. Wejście na murawę tylko w kamizelce ostrzegawczej z napisem Press, Prasa, Media, Reporter lub Fotoreporter.
10. Wszystkie zasady dotyczące rejestracji imprezy sportowej za pomocą narzędzi audiowizualnych oraz fotograficznych, zostaną przekazane akredytowanym przedstawicielom mediów oraz fotoreporterom najpóźniej w dniu meczu. Jakiekolwiek naruszenia tych zasad, lub próby odstąpienia akredytacji osobom postronnym grożą cofnięciem akredytacji w trybie natychmiastowym.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odmownego rozpatrzenia wniosków o akredytację, bez
  podawania przyczyny.
12. Wnioski przyjmujemy tylko drogą elektroniczną poprzez formularz akredytacyjny: