Stadion Świtu Skolwin – wykonawca projektu wybrany

Firma MD Polska Sp. z o.o. wygrała przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej naszego stadionu. Zgodnie ze złożoną ofertą, koszt opracowania projektu ma wynieść 366 540,00 zł brutto.

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z przedmiarem i kosztorysem robót dla zadania pn. „BUDOWA BUDYNKU BIUROWO- SZATNIOWEGO Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO SKOLWIN PRZY UL. STOŁCZYŃSKIEJ 104 W SZCZECINIE.

Zakres usługi obejmuje:

  1. budowę budynku zaplecza biurowo szatniowego wraz z funkcją magazynową oraz z zapleczem technicznym koniecznym do obsługi boisk sportowych;
  2. rozbudowę trybun wraz z częściowym ich zadaszeniem;
  3. budowę trybun dla gości;
  4. zagospodarowanie terenu, w tym układ ciągów komunikacyjnych jezdnych i pieszych, tereny parkingów dla autobusów, miejsc parkingowych dla osób zgodnie z licencją oraz samochodów VIP.

W ramach zawartej umowy, przyszły Projektant zobowiązany będzie do wykonania kompletnej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji. Termin wykonania zamówienia wynosi 10 miesiące od dnia podpisania umowy.

Nadzór nad realizacją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.