Historyczny budynek odejdzie do przeszłości

Już w styczniu 2022 roku Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie ogłosi przetarg na wykonanie projektu z uzyskaniem pozwolenia na budowę II etapu budowy stadionu w Skolwinie. Dokumentacja zostanie wykonana przez wyłonionego w drodze przetargu wykonawcę w terminie do 10 miesięcy, zgodnie z opracowaną wcześniej koncepcją architektoniczną (w zakładce Klub – Nowy Stadion).

Dla wszystkich miłośników Północy Szczecina oraz sympatyków Dumy Skolwina ciekawostką historyczną jest zapewne przeszłość obecnego budynku, czyli szatni i pomieszczeń administracyjnych klubu, którego dokładna data budowy nie jest znana, a który zniknie przy rozbudowie.

Z archiwum wiemy, że powstał on pomiędzy 1913 a 1933 rokiem i zapewne pełnił funkcję gospodarczą dla ówczesnej Fabryki Celulozy i Papieru Feldmuehle (z niem. Młyn Polny).

Starsi mieszkańcy Skolwina wspominali, pracując w Fabryce jako robotnicy przymusowi, że przed II Wojną Światową był on wykorzystywany jako stajnia.

Z „najnowszej historii” wiemy, że od 1952 roku – w 1/2 – był wykorzystywany jako szatnia dla zawodników Zakładowego Klubu Sportowego Świt, dzieląc po 1989 roku sąsiedztwo z papierniczą Spółką SKOLBUD. Od 2004 roku już w całości wykorzystywany na potrzeby klubowe.