Artur Echaust dołącza do rodziny Świtu

Artur Echaust będzie pełnił w naszym klubie funkcję związaną z promocją klubu i szeroko rozumianym marketingiem sportowym.

– Chciałbym realizować się w obszarze promocji i marketingu – mówi Artur. – Dostrzegam ogromny potencjał klubu w kwestii rozwoju sportowego i możliwości budowania silnych struktur wokół partnerów klubu – dodaje.

Chcemy, aby firmy z regionu jeszcze chętniej i odważniej spoglądały w kierunku Północnego Szczecina, lokowały tutaj swój kapitał i doceniały efekty projektu Świt. Rozwój nowej bazy sportowej do szkolenia dzieci i młodzieży, a także perspektywa budowy stadionu to ogromna szansa postawienia solidnych fundamentów pod ugruntowanie silnej pozycji klubu w regionie.

– Cieszę się, że będę miał możliwość współuczestniczyć w dalszym rozwoju klubu – podsumował Artur Echaust.

Artur witamy na pokładzie.