Sekcja żeglarska wróciła na wodę

Od wtorku (12 maja) wznowiliśmy treningi żeglarskie w sekcjach: Optimist i Windsurfing. Zajęcia prowadzone są według wcześniej ustalonego harmonogramu i zgodnie z nowymi zasadami korzystania z przystani. Opiekunem zajęć jest Tomasz Franczak.

ZASADY OGÓLNE:
1. Podczas wejścia na i wyjścia z przystani Świt należy zdezynfekować ręce. Dozownik z płynem jest powieszony przy bramce wejściowej i tablicy ogłoszeń.
2. Na terenie przystani jest obowiązek zakrywania ust i nosa. Obowiązuje zachowanie odległości 2 metrów między osobami. Powyższe dotyczy również zawodników uprawiających sport – do momentu zejścia na wodę.
3) KS Świt wyłącza osobom przebywającym na terenie przystani możliwość korzystania z pomieszczeń zamkniętych, szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą).
4) Opiekun i zawodnicy dezynfekują urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających.
5) KS Świt prowadzi zajęcia na wodzie przy zachowaniu stanu liczebnego grupy nie więcej niż 6 zawodników pod opieką jednego trenera / instruktora.
6) Zawodnicy stosują się do wszystkich wyżej wymienionych Zasad Ogólnych i poleceń Trenera.