Stadion dla Skolwina: Spotkanie z Dyrekcją MOSRiR

W czwartek rano w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu Rekreacji i Rehabilitacji w Szczecinie przy ul. Szafera – na zaproszenie Dyrektor Bożeny Kowalewskiej – odbyło się spotkanie w sprawie przebudowy obiektu sportowego w Skolwinie, które miało na celu omówienie aktualnego zaawansowania projektu.

W spotkaniu udział wzięli Dyrektor MOSRiR Bożena Kowalewska, Przewodnicząca Rady Miasta Renata Łażewska, Z-ca Dyrektora MOSRiR Marek Gąsior, inspektor ds. budowlanych MOSRiR Tomasz Pukszta, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Gospodarcza „Odroujście” i Współwłaściciel Stoczni Partner Andrzej Mączka oraz przedstawiciele klubu: Paweł Adamczak i Szymon Kufel.

Zgodnie ze wcześniejszymi ustaleniami przebudowa obiektu sportowego w Skolwinie została podzielona na dwa niezależne etapy.

Etap I zakłada budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią zamkniętego pneumatyczną halą balonową. Prace projektowe są w tym wypadku na ukończeniu. Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę będzie złożony do Wydziału Budownictwa i Architektury Budowlanej UM Szczecin na początku grudnia br. Urząd ma termin do 60 dni na wydanie stosownej zgody. Do końca lutego 2020 powinna nastąpić również wycinka drzew.
Zatem być może już jesienią przyszłego roku będziemy mogli cieszyć się i korzystać z nowej infrastruktury. Dodatkowo w ramach tego etapu prac zostanie zainstalowana na obiekcie profesjonalna wiata dla kamerzysty i spikera zawodów, a także obserwatora i delegata podczas meczów ligowych.
Etap II to już długo wyczekiwana przez wszystkich w Północnym Szczecinie budowa zadaszonej trybuny wraz z zapleczem socjalnym, której realizacja wymaga jednak zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Proces ten jest także w trakcie w realizacji i ma się zakończyć w I kwartale 2020 roku. Bardzo liczymy, że uda się zgodnie z oczekiwaniami zaakcentować wszelkie podstawy prawne do rozpoczęcia właściwego procesu projektowania i spełnienia marzeń wszystkich osób związanych tak z klubem, jaki całą Dzielnicą. Przypomnijmy, że powyższa zmiana dotyczy przesunięcia kolizyjnej linii zabudowy trybuny głównej oraz zmiany funkcji terenów b. hoteli pracowniczych z budownictwa jedno- i wielorodzinnego na funkcję sportowo – rekreacyjne.

Bardzo dziękujemy Pani Bożenie Kowalewskiej za możliwość spotkania i omówienia kwestii związanych z poprawą infrastruktury na obiekcie przy Stołczyńskiej. Uważam, że informacje przekazane na spotkaniu były bardzo pozytywne i pozwalają z optymizmem patrzeć w przyszłość. Budujące jest również zaangażowanie MOSRiRu. My wszyscy lokalnie dołożymy również wszelkich starań, aby oba etapy wcielić jak najszybciej w życie, tak aby służyły naszym zawodnikom oraz kibicom – podsumował spotkanie prezes KS Świt, Paweł Adamczak.