Zajęcia

Zajęcia sekcji żeglarskiej odbywają się dwa razy w tygodniu na przystani żeglarskiej KS Świt w Skolwinie dla każdej grupy wiekowej.

Zajęcia dla młodzieży prowadzą instruktorzy z uprawnieniami. Odbywają się w budynku SP nr 10 przy ulicy Karpackiej 29 oraz na przystani KS „Świt”, położonej tuż nad brzegiem Odry, na terenie dawnej Fabryki Papieru.

Główne cele organizacji zajęć sekcji żeglarskiej w 2018 roku:

– promocja turystyczna Odroujścia, jako historycznego regionu dawnego Szczecina,

– promowanie strategii marki Floating Garden 2050 wśród mieszkańców Szczecina, głównie północnych osiedli Gminy Szczecin,

– integracja wszystkich mieszkańców Gminy Szczecin,

– integracja środowiska „wodnego” na terenie Dzielnicy Północ (wędkarzy, kajakarzy, żeglarzy),

– promocja żeglarstwa.

Zakres przedmiotowy zajęć:
• poznawanie i propagowanie tradycji morskich, obrzędów oraz etykiety morskiej,
• kształtowanie postaw osobowościowych uczestników zajęć (m.in. koleżeńskości, sumienności rzetelności, punktualności, posłuszeństwa, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach),
• kreowanie umiejętności pracy w zespole,
• uwrażliwienie na wartości kulturowe środowiska rodzinnego ludzi morza (żeglarzy, marynarzy, rybaków, stoczniowców),
• budzenie szacunku do akwenów wodnych,
• pogłębianie wiedzy o akwenach wodnych,
• kształtowanie szacunku dla pracy, w tym dla pracy „ludzi morza”,
• wdrażanie i upowszechnianie czynnego wypoczynku związanego z uprawianiem sportów wodnych oraz zadaniami ochrony naturalnego środowiska,
• rozwijanie zainteresowań estetycznych w oparciu o kierunek marynistyczny,
• wyrobienie nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu poprzez treningi żeglarskie i wycieczki krajoznawcze po Odroujściu.