Zajęcia

Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzi instruktor – Pani Lidia Jasińska. Odbywają się w budynku Zespołu Szkół nr 10 przy ulicy Karpackiej oraz na przystani „Świt”, położonej tuż nad brzegiem Odry, na terenie dawnej fabryki papieru.